Smart concepts reliable solutions

Smart Feeder

De Smart Feeder vervult dezelfde functie als een traditionele trilvuller; het uit bulk verenkelen en oriënteren van onderdelen. De Smart Feeder heeft echter een aantal zeer grote voordelen ten opzichte van een traditionele trilvuller:

  • De SmartFeeder is universeel, waar een trilvuller altijd onderdeel-afhankelijk aangepast moet worden.
  • De SmartFeeder is daardoor voor meer dan een onderdeel in te zetten. Een groot voordeel wanneer meer varianten van een product worden geproduceerd of verschillende producten op een lijn worden geproduceerd.
  • Daardoor is de Smart Feeder na de levenscyclus van een product opnieuw bruikbaar voor een ander product.
  • Daardoor is de Smart Feeder snel inzetbaar, via een teach-in functie kan in een kwartier een nieuw onderdeel aangeleerd worden.
  • De Smart Feeder haalt dezelfde snelheidsperformance als een traditionele trilvuller maar voor een groter bereik onderdelen qua formaat en massa.
  • De geïntegreerde vision-technologie maakt het mogelijk om kwaliteitschecks aan onderdelen te doen.
  • De geïntegreerde robotica maakt het mogelijk om eenvoudige montage handelingen te verrichten of onderdelen te sorteren.
 
Smart Automation heeft een proefopstelling om de inzetbaarheid voor uw specifieke onderdeel aan te tonen.

 « Terug naar het overzicht