Smart concepts
Reliable Solutions

SBIR, GroenMaser

SBIR project met als doel het verminderen van snijafval tijdens de automatische verwerking van uien. Partners in dit project zijn Finis foodprocessing equipment en Wageningen universiteit. Uitgangspunt is om de bulkverwerking te optimaliseren door bijstellen van procesparameters op basis van individuele vision informatie van de uien.