Proefopstelling inductie

Testopstelling voor materials-lab ten behoeve van thermische trekproeven.